תשתיות חשמל

73

סהר אדירים עוסקת בהקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל עבור לקוחות מהמגזר העסקי, התעשייתי והציבורי. 

במסגרת זו, החברה מוציאה לפועל תוכניות חשמל שונות.

תאורת רחובות

אולמות ספורט ומגרשים​

מבנים ציבורים